Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports,

El passat 25 de gener es va presentar la «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports«, la Xarxa mundial del col·lectiu de professorat i recercadors en jocs i esports Tradicionals. Aquesta iniciativa está liderada pel Dr. Pere Lavega, responsable de la Projecció Internacional de l’INEFC (INEFC-Hub).

Al voltant de 200 persones dels diferents continents van registrar-se mostrant interès per ser actius en aquesta Xarxa. En les dues sessions realitzades vam confirmar l’interès institucional de l’INEFC per liderar aquest projecte a nivell planetari. El projecte va contar amb la presència de equips directius i de la Junta Coordinadora intercentres de l’INEFC, així com els membres del grup de recerca GIAM i la colaboració de l’AEJeST i d’ ITSGA


On January 25th, the presentation of the «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports» took place.

This initiative is led by Dr. Pere Lavega, responsible for the International Projection of INEFC (INEFC-Hub).  About 200 people from different continents registered showing interest in participating in this Network.

The sessions confirmed INEFC’s institutional interest in leading this project at a planetary level. The event was attended by management teams and the INEFC Intercenter Coordinating Board, as well as by members of the GIAM research group and the collaboration of the AEJeST and ITSGA.


El 25 de enero se presentó la «Worldwide Network of Teachers and Researchers in Traditional Games and Sports«. La «Red Mundial de Profesores e Investigadores en Juegos y Deportes Tradicionales».

Esta iniciativa está liderada por el Dr. Pere Lavega, responsable de la Proyección Internacional del INEFC (INEFC-Hub).  Cerca de 200 personas de diferentes continentes se inscribieron mostrando su interés en participar en esta Red. Las sesiones confirmaron el interés institucional del INEFC por liderar este proyecto a nivel planetario. El evento contó con la participación de los equipos de dirección y de la Junta Coordinadora Intercentros de INEFC, así como de los miembros del grupo de investigación GIAM y la colaboración de la AEJeST y el ITSGA.


Le 25 janvier, la présentation du «Réseau mondial d’enseignants et de chercheurs en jeux et sports traditionnels» a eu lieu.

Cette initiative est dirigée par le Dr. Pere Lavega, responsable de la projection internationale d’INEFC (INEFC-Hub).  Environ 200 personnes de différents continents se sont inscrites en montrant leur intérêt à participer à ce réseau. Les sessions ont confirmé l’intérêt institutionnel d’INEFC pour diriger ce projet au niveau planétaire. L’événement a été suivi par les équipes de direction et le Conseil de Coordination Intercentres d’INEFC, ainsi que par les membres du groupe de recherche GIAM et la collaboration de l’AEJeST et de l’ITSGA.

ENLACE A VIDEO YOUTUBE

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *